Karjalaisen Nuorisoseuratyön tukisäätiö jakaa vuosittain tuotoistaan apurahoja Etelä-Karjalan alueen sekä luovutetulta alueelta siirtyneille nuorisoseuroille.

Vuoden 2024 apurahahaku on 1.10.2023 – 15.1.2024 klo 23:59.

Aiemmin myönnetyn apurahan selvityksen täytyy olla toimitettuna, jotta uusi hakemus voidaan käsitellä, ellei säätiön hallitus ole etukäteen yksittäistapauksessa määrännyt selvitykselle myöhempää palautusaikaa. Vuoden 2023 apurahaselvitysten määräaika on 15.1.2024.

Tutustu säätiön historiaan ennen hakemuksen täyttämistä.

Säätiön hallitus käsittelee hakemukset helmikuun loppuun mennessä. Hakijalle lähetetään ilmoitus säätiön päätöksestä, mutta tehtyjä päätöksiä ei perustella.