Säätiö on perustettu 7.6.1960 Helsingissä huolehtimaan Etelä-Karjalan Nuorisoseura ry:n luovuttamasta 200 000 markan peruspääomasta. Nuorisoseura oli aikaisemmin rahastoinut kyseiset varat, jotka se oli saanut hoitaakseen luovutetulla alueella olleilta nuorisoseuroilta.

Vuoden 1962 rahauudistuksen jälkeen 200 000 markan peruspääoma oli 2 000 markkaa eli euroiksi muutettuna 336,38 euroa. Elinkustannusindeksillä korjattuna peruspääoma vastaa 5 266 euroa (vuoden 2022 tasossa). Pääoma on karttunut myöhemmin mm. Karjalan säätiön sekä Aune ja Allan Tolvasen lahjoituksin. Lisäksi säätiö on tehnyt tuottavia sijoituksia. Vuoden 2022 lopussa säätiön taseen loppusumma oli 327 196 euroa.

Säätiön alkuperäisenä tarkoituksena oli tukea vanhoja paikallisseuroja siinä tapauksessa, että ne aloittavat uudelleen toimintansa, sekä Etelä-Karjalan Nuorisoseura ry:tä. Käytännössä säätiön hallitus ei pitkään aikaan jakanut varoja muuta kuin Etelä-Karjalan Nuorisoseuralle ja ainoastaan siltä osin kuin Karjalan säätiö oli vuosittain lahjoittanut tukisäätiölle varoja. Vuonna 1978 säätiön tilintarkastajat kehoittivatkin sitä arvioimaan toimintaansa uudelleen, koska oli vähintäänkin epäselvää, kenelle luovutetun alueen nuorisoseurojen nimellä olleet rahastot tulisi viime kädessä jakaa. Säätiö päättikin luopua nuorisoseurakohtaisista rahastoista ja ryhtyä aktiivisesti tukemaan hallinnoimillaan varoilla Etelä-Karjalan Nuorisoseura ry:n lisäksi tämän jäsenseuroja. Nykyään eteläkarjalaisten nuorisoseurojen keskusjärjestö on Saimaan Nuorisoseurat ry.

Säätiön vuosittain jakamien varojen määrä vaihtelee riippuen siitä, mikä sen varojen tuotto on ollut. Vuonna 2023 se jakoi apurahoja 20 000 euroa.

Säätiön tarkoituksena on ollut tukea harrastustoimintaa, joka on kristillissiveellistä elämänkatsomusta, kansalaissivistystä ja itsekasvatusta edistävää. Toisin sanoen säätiö on tukenut samoja arvoja kuin mitä Suomen Nuorisoseurojen Liitto on aikoinaan säännöissään tukenut. Maailma ympärillä on kuitenkin muuttunut, ja liittokin on määritellyt uudestaan arvopohjansa. Liiton nykyiset arvot ovat osallisuus, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys.

Säätiönkin on ollut vaikea tulkita säännöissä määriteltyä vanhaa tarkoitustaan. Säätiö onkin käytännössä tulkinnut, että sen tarkoituksena on viime kädessä tukea Suomen Nuorisoseurat ry:n arvojen mukaista toimintaa omalla toimialueellaan. Liiton arvot sopivat hyvin myös säätiön arvoiksi. Säätiön tarkoituksena on päivittää omia sääntöjään vastaamaan liiton sääntöjä.

Säätiön toimialueena on Etelä-Karjalan alueella toimivat ja luovutetulta alueelta siirtyneet nuorisoseurat.